Käyttöehdot

KÄYTTÄJÄN JA PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT

Rentome-verkkokaupan käyttöehdot

Yleistä:

Nämä käyttöehdot koskevat Rentomen (myös ”palveluntarjoaja” tai ”Rentome”) verkkokauppaa (myös ”palvelu” tai ”verkkopalvelu”).

Palvelun omistaa Rentome, Y-tunnus: 2339822-6

Hyväksymällä nämä käyttöehdot pääset käyttämään Rentome-verkkokauppaa. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi tehdä tilauksia Rentome-verkkokaupasta.

Rentome-verkkokaupan sisältö:

Rentome-verkkokauppa on Rentomen rekisteröimä palvelu. Palvelu on kohdistettu urbaanista muodista ja sisustamisesta kiinnostuneille asiakkaille. Rentome-verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on kuvattu tuotetekstein ja tuotekuvin.

Käyttäjän vastuu:

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Rentome-verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.

Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.

Käyttäjä hyväksyy Rentomen toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.

Käyttäjä vastaa Rentomen ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu:

Rentome vastaa kaikesta Rentome-verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä (kuvat, tekstit, tuotehinnat).

Rentome vastaa, että kaikki Rentome-verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.

Rentomella on kaikki oikeudet muuttaa ja päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Rentome ei vastaa Rentomen ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä Rentomea  koskevasta informaatiosta.

Rentome vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Lue lisää yksityisyydensuojasta.

Rentome voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Rentome-verkkokaupan immateriaalioikeudet:

Kaikki Rentome-verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Rentomen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

Turvallinen ostaminen ja kävijäseuranta verkkokaupassa:

ABOUT SSL CERTIFICATES

Rentome-verkkokaupasta ostaminen on turvallista. Verkkokaupassa kerättävät asiakastiedot (tilaushetkellä tai rekisteröidyttäessä) siirtyvät Rentome käyttöön suojatussa verkkoyhteydessä (SSL-salaus).

Tietosuoja ja tietojen käsittely Rentome-verkkokaupassa

Rentome huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

YKSITYISYYDENSUOJA

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Rentome
Suomen Kasarmit, rakennus 6
13100 Hämeenlinna

Y-tunnus 2339822-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hanna Väinölä
+358 44 5799 011

3. Rekisterin nimi

Rentome-asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, Rentomen kanta-asiakasnumero, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot, muut vastaavat ryhmittelytiedot ja koulutustarkoituksiin tallennetut asiakaspuhelut.

Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot:

Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot, talouden koko, alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä ja syntymävuodet, tieto vapaa-ajan asunnosta, asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuus ja asiointi:
Rentome

Luottokelpoisuus:
Suomen Asiakastieto Oy

Yhteystietojen päivitykset:

Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rentome ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Rento Design voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Evästeiden käyttö

Rentome käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rentome-asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Rentome-asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Rentome
Suomen Kasarmit, rakennus 6
13100 Hämeenlinna

Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti osoitteessa:

Rentome
Suomen Kasarmit, rakennus 6
13100 Hämeenlinna

Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Rentome vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää seuraavia perustietojaan verkkokaupassa:

Asiakas täyttää rekisteröityessään nimi- ja osoitetiedot. Muut tiedot asiakas voi itse päivittää Omat tiedot -osiossa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon verkkokaupassa tai ilmoittaa siitä Rentome-verkkokaupan asiakaspalveluun.

Kielto tulee lähettää kirjallisena osoitteella:

Rentome
Suomen Kasarmit, rakennus 6
13100 Hämeenlinna